Järelevalve

Lodijärve Koolis järelvalvet teostavad:

Haridus- ja Teadusministeerium

Harju Omavalitsuste Liit

Päästeamet

Terviseamet

Tööinspektsioon

Lääne- Harju vallavalitsus

Skip to content