Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad kuni lapsevanemateni välja.

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) –  valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Koolid ja lasteaiad tegelevad järgmiste teemadega: elurikkus ja loodus, kliimamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, jäätmed, vesi. 
Rohelise kool on maailma tuntuim keskkonnahariduslik programm, selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks, sest just need lapsed on tulevikus otsustajad, millises maailmas me elame, kuidas Maa rikkust kasutame ning säästame, kuidas meid ümbritsevat hoiame ja sellest hoolime.

2022/2023 ÕA KESKENDUME JÄRGMISTELE TEEMADELE

Õueala
Prügi
Globaalne kodakondsus
Kliimamuutused
Tervis ja heaolu
Energia
Transport
Vesi
Jäätmed
Meri ja rannik
Toit
Elurikkus ja loodus
Skip to content